Forex Trading Library

Kontynuacja wzrostów na złocie?

0 121

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wzrostowego podbicia. Cena złota osiągnęła wtedy okolice 2065 dolarów za uncję. Był to moment przełomu stycznia i lutego bieżącego roku.

GOLD H4

Po okresie wyprzedaży w pierwszej połowie lutego, cena złota od kilku sesji odrabia straty. Obecnie znajdujemy się w okolicy podażowej strefy po kursie 2025 dolarów za uncję. Czekamy na pełne zaksięgowanie i wygenerowanie podażowych sygnałów świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.