Forex Trading Library

Kluczowy współczynnik wewnętrzny

0 65

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wyznaczeniem wierzchołka cenowego po kursie 1,0897. Kolejne sesje okazały się jednak wyjątkowo pozytywne dla amerykańskiego dolara.

EURUSD H4

Wyceny z połowy lutego przeszły już do historii. Kurs Edka osiągnął właśnie mierzenie 61,8% fibo z ostatniego swingu spadkowego. Jest po pułap, który stanowi opór dla notowań i został potwierdzony na pierwszej formacji świecowej. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0820.

Leave A Reply

Your email address will not be published.