Forex Trading Library

USDJPY coraz bliżej FE100

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Duża zmienność mocno sprzyja kreowaniu się coraz to nowych układów technicznych.

USDJPY H4

Obecny układ bazuje na mierzeniu korekcyjnym FE100. Mamy tutaj przykład korekty pędzącej, której zakończenie wyznacza nam strefa podażowa. Wskazany pułap to poziom cenowy 144,25. W przypadku zaksięgowania wyznaczonego scenariusza, w pierwszej kolejności warto ocenić ukształtowane formacje świecowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.