Forex Trading Library

EURUSD w obszarze popytowym

0 59

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 pipsów.

Kluczowym elementem na lewej stronie wykresu jest swing wzrostowy z przełomu sesji środowej oraz czwartkowej. Pułapem przełomowym był wierzchołek po cenie 1,0972.

EURUSD M30

Obecnie notowania głównej pary walutowej zbliżają się do strefy popytowej. Bazuje ona na mierzeniu wewnętrznym Fibonacciego 61,8%. Kluczowe będzie zachowanie notowania po zaksięgowaniu wyznaczonego scenariusza. Oczekujemy bowiem na popytowe formacje świecowe, które potwierdzą możliwość rozegrania pozycji long.

Leave A Reply

Your email address will not be published.