Forex Trading Library

Sygnał na EURUSD?

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Elementem istotnym jest tutaj korekta wzrostowa, która wykorzystamy do wyznaczenia aktualnego scenariusza technicznego.

EURUSD H1

W ramach bieżącego układu interesuje nas przede wszystkim mierzenie FE100. Notowania już teraz testują poziom podażowy po cenie 1,0935. Warto zauważyć jak będą zamykać się kolejne formacje świecowe na interwale 30-minutowym oraz 1-godzinowym. Tam też powinno pojawić się ewentualne potwierdzenie do zagrania pozycji krótkiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.