Forex Trading Library

Sygnał sprzedaży na Dow Jones?

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu Dow Jones na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2500 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Kluczowe dla widocznych wzrostów były dwa ostatnie miesiące ubiegłego roku, podczas których byliśmy świadkami wyjątkowego optymizmu wśród inwestorów.

Dow Jones H4

Obecna sytuacja bazuje przede wszystkim na szerokiej strefie podażowej. Mamy tutaj horyzontalny opór po kursie 37700 punktów. Kilkukrotne próby wybicia górą okazywały się do tej pory nieudane. Od dołu prowadzimy poglądową linię trendu, która może dostarczyć nam sygnał sprzedażowych w przypadku wybicia dołem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.