Forex Trading Library

Druga okazja na USDJPY?

0 61

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 950 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. W ramach tej tendencji rynek znacząco zbliżył się do okrągłej bariery cenowej 140,00.

USDJPY H4

Obecnie jesteśmy świadkami budowania dość dynamicznej korekty wzrostowej. Kurs Ujka osiąga coraz to wyższe pułapy cenowe. Pułapem zaporowym okazał się ten przy mierzeniu 50%. W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami drugiego podejścia w te rejony techniczne. Czekamy więc na oznaki słabości kupujących w postaci spadkowych formacji świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.