Forex Trading Library

Kanał cenowy na EURUSD

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 260 pipsów.

Kluczowym elementem na lewej stronie wykresu jest osiągnięty szczyt. Po tym fakcie kapitał zaczął przenosić się do amerykańskiego dolara. Tendencja ta była bardzo dynamiczna i budowana była na przełomie 2023 i 2024 roku.

EURUSD H4

W ostatnim czasie zmienność na głównej parze walutowej zupełnie wygasła. Na tej podstawie możemy poprowadzić kanał cenowy, w którym poruszają się notowania EURUSD. Handel na większą skalę będzie możliwy dopiero po wybiciu z widocznej formacji. Do tego momentu warto wstrzymać się lokalnymi zagraniami.

Leave A Reply

Your email address will not be published.