Forex Trading Library

Silny target na USDJPY

0 65

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia wierzchołka cenowego po kursie 146,40. Notowania w dynamiczny sposób osiągnęły ten pułap i jednocześnie zakończyły trend wzrostowy.

USDJPY M15

Bieżący układ opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Mamy tutaj przykład strefy oporu przy najsilniejszym współczynniku wewnętrznym. Wyznaczony obszar odnosi się do wyceny 145,62. Jest to schemat na interwale 15-minutowym i może być osiągnięty jeszcze przed poniedziałkowym południem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.