Forex Trading Library

Pierwszy pułap na Złocie

0 109

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 70 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z trwającym trendem spadkowym. Przed spadkami, rynek złota ponownie zbliżył się do psychologicznej bariery 2100 dolarów za uncję.

GOLD H1

Bieżący układ bazuje na mierzeniu Fibonacciego z całego swingu spadkowego. Obecna korekta wzrostowa zbliża się do pierwszej zapory podażowej. Mamy tutaj na myśli pułap współczynnika Fibonacciego 38,2% po cenie 2042 dolary za uncję. Z uwagi na dużą dynamikę rynkową, układ ten powinien być bez problemu zaksięgowany jeszcze w bieżącym tygodniu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.