Forex Trading Library

Realizacja Gartleya na GBPUSD

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Kluczowym elementem na lewej stronie wykresu jest szeroka fala spadkowa. Na jej podstawie będziemy wyznaczać bieżący scenariusz techniczny.

GBPUSD H1

Obecne notowania osiągają coraz to wyższe mierzenia Fibonacciego. Są to współczynniki wyznaczone z pomiaru wspomnianej wyżej fali spadkowej. Na tą chwilę celujemy w realizację struktury harmonicznej Gartleya. Do jej wypełnienia potrzebujemy wyceny w okolicy 1,280. Tam też znajduje się głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.