Forex Trading Library

Lokalne szczyty na DAXie

0 90

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wyznaczenia charakterystycznego wierzchołka. Był to jednak moment lokalnego maksimum, po którym notowania załamały się na południe.

DAX H1

Obecnie obserwujemy coraz bardziej postępującą perspektywę struktury harmonicznej. Punkt B układu został ukształtowany na wysokości mierzenia fibo 61,8%. Dalsze wzrosty przybliżają nas do głębokich mierzeń wewnętrznych. Pierwszy opór znajduje się na współczynniku 78,6% po kursie 16850 pkt. Drugi opór odnosi się na mierzenia 88,6% po cenie 16900 pkt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.