Forex Trading Library

Trwa korekta na USDJPY

0 67

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 570 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej, która ustanowiła wierzchołek w okolicy okrągłego poziomu 146,00. Jeszcze przed zamknięciem ubiegłego tygodnia na wykresie pojawiła się dynamiczna korekta.

USDJPY M30

Obecnie rynek realizuje scenariusz spadkowy. Tempo tej tendencji wyraźnie zmalało, natomiast lokalny trend jest jednoznaczny. Bieżący układ bazuje na korekcie pędzącej AB=CD. Poprowadzone mierzenie FE100 wyznacza nam strefę podażową po cenie 144,55.

Leave A Reply

Your email address will not be published.