Forex Trading Library

Jak głęboka będzie korekta na USDJPY? 11-01-2024

0 84

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Tendencja ta doprowadziła do ustanowienia nowego szczytu lokalnego. Na obecnym wierzchołku kończymy pomiar, który obejmuje cały swing wzrostowy.

USDJPY M30

W ramach trwającej korekty spadkowej, udało się dotychczas wykonać ruch na około 55 pipsów. Jest to mniej więcej połowa zakresu w jaki celujemy w ramach scenariusza technicznego. Mamy bowiem wyznaczony poziom wsparcia, który opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Odnosimy się tutaj do wyceny 144,90.

Leave A Reply

Your email address will not be published.