Forex Trading Library

Kolejne podejście na SP500

0 67

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 270 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy wyceny 4535 pkt. Patrząc na kalendarium był to moment przełomu listopada i grudnia. Ostatni miesiąc roku przyniósł dynamiczne wybicie na północ.

SP500 H4

Obecnie kluczowym poziomem jest strefa podażowa 4800 punktów. Rynek wykonał już kilka prób wybicia górą opisywanego poziomu. Podczas sesji piątkowej ponownie zbliżamy się do decydujących momentów na wykresie. Z każdym kolejnym podejściem prawdopodobieństwo utrzymania strefy spada.

Leave A Reply

Your email address will not be published.