Forex Trading Library

Jak głęboka będzie korekta na USDJPY? 19-01-2024

0 57

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kurs na przestrzeni ostatnich trzech tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 850 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego 140,30. Była to końcówka 2023 roku, która zapoczątkowała zmianę trendu na wykresie.

USDJPY H4

Styczniowe sesje to okres wzrostu wartości amerykańskiego dolara. W tym czasie japoński jen wyjątkowo tracił również do wielu innych walut. Tym samym osiągamy dziś pułapy cenowe, które zbliżają się do kursu 149,00. Nieco wyżej znajduje się strefa oporu ~ 149,40. W przypadku wyznaczenia wsparcia korzystamy z mierzenia FE100. Mamy tutaj zielony poziom popytowy po cenie 146,25.

Leave A Reply

Your email address will not be published.