Forex Trading Library

Lokalne ZZB na DAXie

0 105

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2400 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od jednych z najniższych wycen ubiegłego roku. Przez większość roku bowiem wyceny niemieckiego indeksu przekraczał okrągłą barierę 15000 punktów.

DAX H4

Bieżący sytuacja techniczna opiera się na biegunowości. Lokalne wsparcie jest testowane przez rynek. Mamy tutaj poziom podażowy po cenie 16480 punktów. W przypadku wyznaczenia zasięgu do spadków, korzystamy z mierzenia całego swingu wzrostowego. Docelowe mierzenie 38,2% odnosi się do wyceny 16080 punktów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.