Forex Trading Library

Kiedy wróci zmienność na USDJPY?

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 850 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od osiągnięcia kluczowego dołka cenowego. Był to moment kiedy rynek zszedł w okolice okrągłej bariery 140,00. Po tym fakcie było już tylko wyżej.

USDJPY H4

Dynamiczny swing spadkowy w ostatnim czasie słabnie. Wycena amerykańskiej waluty wręcz nieco maleje w stosunku do japońskiego jena. Od góry możemy poprowadzić linię, która wyznacza dynamikę tych spadków. Już po samym jej nachyleniu możemy ocenić kiepskie zaangażowanie strony podażowej. Od dołu aktualna pozostaje strefa wsparcia 146,20.

Leave A Reply

Your email address will not be published.