Forex Trading Library

Kluczowe FE100 na Złocie

0 128

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 115 dolarów.

Lewa strona wykresu przedstawia przede wszystkim obszar struktury harmonicznej. Niebieskim kolorem zaznaczona jest pierwsza część układu. Druga część została chwilowo odznaczona z uwagi na przejrzystość najbardziej aktualnej strefy technicznej.

GOLD H4

Notowania złota pojawiły się dzisiaj w okolicy kluczowego poziomu podażowego. Mamy tutaj strefę, która oparta jest na mierzeniu FE100. Odnosimy się do wyceny 2050,50 USD za uncję złota. Przy pierwszym podejściu nie udało się w pełni zaksięgować wyznaczonej geometrii, ale druga szansa pojawia się w więcej niż 50% przypadków.

Leave A Reply

Your email address will not be published.