Forex Trading Library

Czy DAX utrzyma ten opór?

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 660 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego na okrągłym poziomie 17000 punktów. Od tego momentu na wykresie zaczęli dominować sprzedający, a kurs DAX powędrował na południe.

DAX H4

Bieżący swing wzrostowy budowany jest w bardzo dynamicznym tempie. Rynek w przeciągu kilku sesji wykonał zakres przekraczający 600 punktów. Jednocześnie obserwujemy zatrzymanie popytu na wysokości głębokiego mierzenia Fibonacciego 88,6%. Jest to strefa podażowa po kursie 16930 punktów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.