Forex Trading Library

Druga szansa na EURUSD

0 112

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0723. Po tym fakcie na rynku pojawił się wyraźny popyt na europejską walutę i notowania wykreowały dynamiczny szczyt.

EURUSD H4

Obecna dynamika uległa wyraźnej zmianie. Zmienność sesyjna znacznie różni się od tej z grudnia. Dolnym ograniczeniem dla notowań pozostaje strefa popytowa na wysokości głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6%. Jest to poziom po cenie 1,0812. Górne ograniczenie stanowi mierzenie FE100 po kursie 1,0935.

Leave A Reply

Your email address will not be published.