Forex Trading Library

EURUSD w silnym trendzie

0 90

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od ukształtowania wierzchołka na wykresie. Tym samym kurs głównej pary walutowej osiągnął pułap 1,1140. Widoczny zwrot nastąpił jeszcze przed końcem ubiegłego roku.

EURUSD M30

Obecny układ bazuje na mierzeniu FE100. Jesteśmy świadkami silnych spadków na EURUSD, które przeplatane są dość płytkimi korektami. Na tą chwilę możemy wyznaczyć najbliższy opór, który odnosi się do wyceny 1,0982. Tam też będziemy szukać szansy na zajęcie krótkiej pozycji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.