Forex Trading Library

Edek w silnym trendzie

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 110 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy pułapu 1,0930. W tych rejonach rynek handlowany był przez środową sesję amerykańską oraz czwartkową sesję azjatycką.

EURUSD M15

Obecnie obserwujemy dość wyraźne wzrosty. Notowania głównej pary walutowej wyznaczają coraz to nowe szczyty. W ramach tego przeciągamy siatkę mierzeń i aktualizujemy najbliższy poziom wsparcia. Na chwilę obecną współczynnik 38,2% wyznacza pułap popytowy po cenie 1,0997.

Leave A Reply

Your email address will not be published.