Forex Trading Library

Trwa korekta na rynku USDJPY

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Para walutowa USDJPY jest obecnie jedną z najbardziej ciekawych pozycji do handlu sesyjnego. Duża zmienność pozwala osiągać bardzo atrakcyjne poziomu zysku do ryzyka.

USDJPY H4

Obecny scenariusz bazuje na mierzeniu korekcyjnym FE100. Wyznaczona strefa podażowa odnosi się do wyceny 144,25. Tam też będziemy szukać okazji do zajęcia krótkiej pozycji. Optymalnym interwałem powinien być właśnie interwał 4-godzinowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.