Forex Trading Library

Druga szansa na japońskim jenie?

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 570 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia dołka, który był najniższą wyceną od kilku miesięcy. Nowy rok wyraźnie zmienił sentyment, a kurs Ujka dynamicznie powędrował na północ.

USDJPY H1

Obecny scenariusz bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Jest to strefa, która na wykresie została zaznaczona kolorem zielonym. Podczas piątkowej sesji notowania pojawiły się w okolicy wyznaczonego wsparcia. Obecnie liczymy na retest i możliwość zajęcia pozycji długiej. Istotne będą też formacje świecowe jakie pojawią się na analizowanym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.