Forex Trading Library

Złoto w kanale cenowym

0 71

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 75 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego 1973 USD za uncję. Był to jednocześnie moment przełomowy dla wyceny złota.

GOLD M30

Obecny kształt notowań zarysował wyraźny kanał cenowy. Mamy tutaj wyznaczone dwie strefy cenowe, które powinny stanowić istotny element technicznych w najbliższych godzinach. Górna bariera odnosi się do wyceny 2039 dolarów za uncję. Dolna bariera odnosi się do wyceny 2019 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.