Forex Trading Library

Układ na korekcie pędzącej

0 90

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 870 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Tendencja ta zapoczątkowana został w połowie listopada i trwa do dziś.

USDJPY H4

Obecny scenariusz bazuje na układzie korekcyjnym. Mamy tutaj przykład mierzenia FE100, które ilustruje potencjalne położenie punktu D. Z uwagi na wysoką zmienność oraz tendencję wzrostową, notowania są coraz bliżej wypełnienia układu. Celujemy tutaj w poziom oporu po kursie 145,90.

Leave A Reply

Your email address will not be published.