Forex Trading Library

Podwójny szczyt na USDJPY?

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od ustanowienia lokalnego wierzchołka. Późniejsza korekta zniosła ponad 300 pipsów ustanowione maksimum, a na podstawie tego ruchu wyznaczamy obecny sceanriusz.

USDJPY H1

Obecna analiza opiera się o wewnętrzne mierzenia Fibonacciego. Mamy tutaj strefę oporu, która opiera się współczynniku Fibonacciego 61,8% Wyznaczony obszar podażowy odnosi się do wyceny 148,57. Po ewentualnym zaksięgowaniu tego pułapu, będziemy obserwowali kształt formacji świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.