Forex Trading Library

Dwie zapory na GBPUSD

0 69

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 660 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwających wzrostów. Był to oczywiście okres, w którym brytyjski funt zyskiwał w stosunku do amerykańskiego dolara. Tendencja ta wyhamowała z końcem listopada.

 

GBPUSD H4

Obecny scenariusz bazuje na dwóch strefach technicznych. Mamy tutaj lokalne FE100, które wyznacza najbliższy opór. Odnosimy się do więc do strefy cenowej 1,2620. W przypadku ograniczenia popytowego również korzystamy z równości odcinków. Wyznaczony poziom wsparcia to kurs 1,2465.

Leave A Reply

Your email address will not be published.