Forex Trading Library

GBPUSD na silnym oporze

0 22

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,3150. Kolejne tygodnie przebiegały pod znakiem dominacji sprzedających. Był to więc okres, w którym amerykański dolar silnie zyskiwał w stosunku do brytyjskiego funta.

GBPUSD D1

Czwarty kwartał bieżącego roku przynosi zakończenie trendu spadkowego. Notowania w dynamiczny sposób wędrują na północ i osiągają szeroki poziom podażowy. Odnosimy się tutaj do scenariusza podażowego na wysokości mierzenia 61,8% fibo. Wskazany poziom to kurs 1,2720.

Leave A Reply

Your email address will not be published.