Forex Trading Library

Dwie zapory na Edku

0 61

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Tendencja ta utrzymywała się w zasadzie od początku października, a więc od początku czwartego kwartału.

EURUSD H4

Obecny scenariusz techniczny opiera się na dwóch strefach. Mamy tutaj poziom popytowy, który opiera się na mierzeniu 50% po kursie 1,0730. W przypadku strefy podażowej odnosimy się do współczynnika fibo 38,2% po cenie 1,0835. Na tą chwilę jesteśmy pomiędzy dwiema strefami i czekamy na zaksięgowanie jednego ze scenariuszy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.