Forex Trading Library

Sygnał wzrostowy na EURUSD?

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wzrostowego odbicia. Rynek tym samym zakończył korektę spadkową i zapoczątkował rajd na północ.

EURUSD H1

Obecny układ opiera się na mierzeniu korekcyjnym FE100. Zielonym kolorem zaznaczona została obecna strefa popytowa. Na wykresie widzimy, że kurs właśnie testuje wyznaczony obszar wsparcia. Jest to poziom cenowy po kursie 1,0698. Następna świeca godzinowa powinna dać nam odpowiedź i potwierdzić obronę analogowego obszaru technicznego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.