Forex Trading Library

Lokalny scenariusz korekcyjny na DAXie

0 121

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 15-minutwym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego w okolicy 14990 punktów. Następnie kurs dość szybko powędrował na północ, a obecnie krąży w okolicy 15200 punktów.

DAX M15

Bieżący schemat opiera się na mierzeniu korekcyjnym FE100. Zakładamy pogłębienie budowanej korekty i spełnienie warunku AB=CD. Analizowany obszar techniczny odnosi się do wyceny 15145 punktów. W ramach bieżącej zmienności rynek powinien wypełni zakładany target jeszcze przed piątkowym południem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.