Forex Trading Library

Głębokie mierzenia na USDJPY

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 290 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się do wzrostowego podbicia kursu. Tym samym rynek osiągnął pułap 151,70. Była to rekordowa wycena i wyrównanie długoterminowego maksimum.

USDJPY H1

Obecna analiza opiera na głębokich mierzeniach wewnętrznych. Celujemy tutaj we współczynnik 78,6% fibo, na którym znajduje się najbliższy opór. Analizowany obszar podażowy odnosi się do wyceny 151,18. W ujęciu lokalnym warto zwrócić uwagę na mierzenie FE100. Możemy dostrzec poziom popytowy po cenie 150,58.

Leave A Reply

Your email address will not be published.