Forex Trading Library

Pierwsza podaż na EURUSD

0 3

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EUURSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 140 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szerokiego swingu wzrostowego. Następnie na wykresie pojawiła się głęboka korekta tych wzrostów. Na podstawie tej korekty tworzymy obecny scenariusz techniczny.

EURUSD M30

Obecny scenariusz bazuje na mierzeniu wewnętrznym 61,8% fibo. Układ ten stanowi najbliższy poziom oporu dla notowań. Wcześniej poziom ten był już testowany przez kupujących. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0922. Krótkie pozycje warto otwierać jednak dopiero po wyraźnym potwierdzeniu na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.