Forex Trading Library

Kolejne szczyty na GOLD?

0 29

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 2009 dolarów za uncję złota. Od tego momentu kurs poruszał się już tylko w dół. Taki stan rzeczy utrzymał się przez kolejne dwa tygodnie.

GOLD H4

Obecnie cena złota po raz drugi osiąga pierwsze wewnętrzne, głębokie mierzenie Fibonacciego 78,6%. Analizowany obszar stanowi dla nas poziom podażowy po cenie 1993 dolary za uncję złota. Patrząc na formacje świecowe z interwału 4-godzinowego, już można dostrzec pierwsze sygnały słabości kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.