Forex Trading Library

Kluczowa bariera na GOLD

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 38 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach tendencji spadkowej. Widoczne low osiągnięte zostało na otwarciu listopada i naruszyło poziom cenowy 1970 dolarów.

GOLD M30

W ostatnim czasie na rynku złota powstała silna strefa kierunkowa. Bazujemy tutaj przede wszystkim na biegunowości zaznaczonego obszaru technicznego. Odnosimy się tutaj do poziomu po cenie 1992 dolary za uncję. Obecnie rynek ponownie znajduje się w okolicach wspomnianej strefy technicznej. W przypadku osiągnięcia założonego pułapu istotna będzie reakcja na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.