Forex Trading Library

Złoto daje kolejne sygnały popytowe

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od ustanowienia szczytu cenowego ~ 2070 dolarów za uncję. Była to jednocześnie wycena na poziomie rekordów z 2020 i 2022 roku.

GOLD D1

Ostatnie kilka sesji przyniosła dynamiczne odreagowanie na północ. Notowania złota przybliżyły się do strefy podażowej usytuowanej na poziomie mierzenia 50%. Widzimy tam w przeszłości wyraźne reakcje na wykresie. Bieżący tydzień powinien przynieść rozstrzygnięcie dla wyznaczonego scenariusza. Analizowany obszar odnosi się do wyceny rzędu 1940 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.