Forex Trading Library

Czy SP500 przebije ten opór?

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 340 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4540 punktów. Kolejne sesje przebiegały pod znakiem dominacji sprzedających. Na większości rynków obserwowaliśmy wtedy wyraźną wyprzedaż.

SP500 H4

Na tą chwilę kurs amerykańskiego indeksu S&P500 odrabia ponad połowę strat. Zbliżamy się do technicznego poziomu oporu, który bazuje na dwóch składowych. Mamy tutaj szerokie mierzenie korekcyjne FE100 oraz współczynnik Fibonacciego 61,8%. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 4410 pkt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.