Forex Trading Library

Czy Edek wybije ten poziom?

0 14

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 145 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się ustanowienia lokalnego szczytu. Był to czas początku października i okres kiedy euro zyskiwało w stosunku do amerykańskiego dolara.

EURUSD H1

Obecna sytuacja opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Analizowany obszar podażowy odnosi się do wyceny 1,0550. Obserwujemy sytuację na interwale 1-godzinowym i szukamy pierwszych oznak przewagi sprzedających. W tym celu powinniśmy zobaczyć formacje świecowe o wyraźnych górnych cieniach. Dopiero w takim przypadku schemat zostanie ostatecznie potwierdzony.

Leave A Reply

Your email address will not be published.