Forex Trading Library

Trwa korekta na EURUSD

0 69

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Tendencja ta budowana jest od drugiej połowy lipca bieżącego roku.

EURUSD H4

Obecne spadki wyhamowały na szerokim poziomie popytowym 1,0460. Mamy tam zewnętrzne mierzenie Fibonacciego 127,2% z pomiaru na interwale sesyjnym. W ramach układu korekcyjnego możemy wyznaczyć najbliższy target dla kupujących. W tym celu korzystamy z mierzenia FE100, które wskazuje nam punkt D na poziomie cenowym 1,0577.

Leave A Reply

Your email address will not be published.