Forex Trading Library

Lokalne zniesienie na wykresie USDJPY

0 42

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni bieżącej sesji giełdowej. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 85 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 148,25. Była to pierwsza część sesji azjatyckiej. Jej dalszy przebieg przyniósł odreagowanie i wzrost wartości amerykańskiego dolara w stosunku do japońskiego jena.

USDJPY M15

Obecna analizuje opiera się na ruchu korekcyjnym. Mamy tutaj sytuację, w której USD traci na wartości. Padają kolejne mierzenia, a docelowy staje się współczynnik Fibonacciego 61,8%. Wskazany poziom odnosi się do wyceny 148,58.

Leave A Reply

Your email address will not be published.