Forex Trading Library

Kanał cenowy na GBPUSD

0 56

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Na samym początku widoczna jest korekta wzrostowa, z której korzystamy przy wyznaczaniu bieżącego scenariusza technicznego.

GBPUSD M15

Od wtorkowej sesji azjatyckiej zmienność na wykresie GBPUSD uległa zmianie. Rynek zaczął budować trend horyzontalny i zaznaczył bieżące ograniczenia. Od góry zwracamy uwagę na mierzenie FE100 i poziom cenowy 1,2096. Dolne ograniczenie stanowi pułap wsparcia po cenie 1,2056. Mamy więc zakres 40 pipsów, który obowiązuje na tym rynku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.