Forex Trading Library

Techniczna okazja na EURUSD

0 14

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EUURSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, z której będziemy korzystać podczas budowania bieżącego scenariusza.

EURUSD H4

Wtorkowe popołudnie przynosi kontynuację wzrostowego odbicia na głównej parze walutowej. Tym samym rynek zbliża się do wypełnienia technicznego układu na interwale 4-godzinowym. Poziom oporu stanowi strefa cenowa 1,0630. Bazuje ona na mierzeniu FE100 oraz współczynniku Fibonacciego 38,2%. Wyznaczony układ może być rozgrywany na środowym otwarciu sesji europejskiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.