Forex Trading Library

Czy EURUSD obroni ten opór?

0 35

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EUURSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, z której będziemy korzystać podczas budowania bieżącego scenariusza.

EURUSD H4

Obecnie jesteśmy świadkami, jak notowania głównej pary walutowej testują poziom podażowy. Pochodzi on z mierzenia FE100 na korekcie wspomnianej w pierwszej części artykułu. Najbliższe godziny będą kluczowe dla tej strefy kierunkowej. Warto zauważyć jakie sygnały na formacjach świecowych będą generowane na obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.