Forex Trading Library

Podwójny szczyt na GBPUSD?

0 41

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia dołka cenowego po kursie 1,2040. Kolejne sesje były okresem wyraźnego odreagowania, a więc to czasem, w którym brytyjski funt wyraźnie zyskiwał do amerykańskiego dolara.

GBPUSD H1

Obecny układ opiera się na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Mamy tutaj poziom podażowy, który pierwszy raz został zaksięgowany podczas środowej sesji amerykańskiej. W ostatnich godzinach rynek wraca w rejony wyznaczonego poziomu podażowego. Zwracam uwagę na możliwość ukształtowania klasycznej formacji podwójnego szczytu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.