Forex Trading Library

Kabel potwierdza trend spadkowy

0 46

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Tendencja ta utrzymywana jest w dużej jak i małej skali od drugiej połowy lipca.

GBPUSD M15

Obecnie rynek po raz kolejny reaguje na schemat korekcyjny. Notowania utrzymują poziom FE100 po cenie 1,2095. Pozwala to zakładać kontynuację trendu spadkowego. Dopóki cena pozostaje poniżej wyznaczonej zapory podażowej, nasze nastawienie skierowane jest na pozycje krótkie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.