Forex Trading Library

Czy warto jeszcze kupować USD?

0 62

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu wzrostowego, który ukształtował wierzchołek w okolicy 1,1300. Od drugiej połowy lipca kierunek na głównej parze walutowej uległ wyraźnej zmianie.

EURUSD D1

Od kilkunastu tygodni amerykański dolar zyskuje na wartości w stosunku do euro oraz wielu innych walut. Obecne spadki zbliżają się do zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 127,2% po cenie 1,0460. Patrząc na dynamikę rynkową i sesyjny zakres zmienności, wyznaczony scenariusz techniczny powinien być zaksięgowany już podczas jutrzejszej sesji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.