Forex Trading Library

Decydujące momenty na EURUSD

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsw.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu wzrostowego, ktry ukształtował wierzchołek w okolicy 1,1300. Od drugiej połowy lipca kierunek na głwnej parze walutowej uległ wyraźnej zmianie.

EURUSD D1

Dzisiejsza sesja nie przynosi jeszcze kluczowych rozstrzygnięć na wykresie głwnej pary walutowej. Pokazuje jednak, że zaangażowanie strony podażowej nadal jest bardzo duże. Słabnie nieco dynamika rynkowa i kolejne godziny oraz druga połowa tygodnia mogą być wyjątkowo ciekawe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.