Forex Trading Library

Jak duża będzie korekta na GBPUSD?

0 81

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2290. Po tym fakcie notowania poszybowały na południe. Był to okres, w którym na wartości silnie zyskiwał amerykański dolar.

GBPUSD M30

Obecny układ bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2% Jest to strefa podażowa, która odnosi się do wyceny 1,2153. Na tą chwilę oczekujemy na drugie podejście w te rejony techniczne. Pojawia się możliwość ukształtowania klasycznej formacji podwójnego szczytu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.